استخدام

خانه / استخدام

کارکنان بسامد، گرانبهاترین سرمایه‌ی شرکت محسوب‌ می‌گردند. این شرکت همواره در جهت فراهم آوردن زمینه رشد و بالندگی کارکنان و شکوفایی استعداد و خلاقیت آنها تلاش‌ می‌کند.

کسانی که مایل به کار در شرکت بسامد هستند، باید شرایط زیر را دارا‌ باشند:

  • نظم
  • روحیه کار تیمی
  • داشتن انگیزه برای کار بلندمدت
  • پویایی و بالندگی در پرورش و رشد استعداد‌های فردی
  • تعهد به ارزش‌های بنیادین اخلاق مانند راست‌گویی، امانت‌داری و نوع‌دوستی
در صورت تمایل  فرم استخدام زیر را تکمیل و رزومه خود را ارسال نمایید:
شبکه‌های اجتماعی