اتوماسین کوره آجرپزی هوفمن، محصولی دانش‌بنیان

کاهش مصرف گاز و افزایش تولید آجر یکی از خواسته‌های اصلی کارخانجات آجر است. اتوماسیون پخت آجر در کوره هوفمن یکی از محصولات اصلی شرکت بسامد است. این محصول در سال 1400 درجه دانش‌بنیانی را از مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان دریافت کرده است. اتوماسیون پخت در کوره آجر هوفمن باعث کاهش مصرف گاز و افزایش تولید کارخانه […]

شبکه‌های اجتماعی